Ana içeriğe atla

Haciz Nasıl Kaldirilir

HACİZ NASIL KALKAR?

Haciz genel olarak iki şekilde kalkar.Birincisi alacaklı vekili avukatın yada bizzat alacaklının talebi ile ikincisi ise İcra İflas Kanununda düzenlenen sürelerin geçmesi ile.

A. ALACAKLI VEYA VEKİLİNİN TALEBİ ÜZERİNE

Alacaklı veya vekili icra müdürlüğüne ileteceği yazılı talebiyle icra müdürlüğü söz konusu mal üzerindeki haczin kaldırılmasına karar verir (Uygulamada bu aşamada borç tahsil edilmese bile tahsil harcıda alınmaktadır.Bunun üzerine gerekli yerlere yazılacak müzzekkere ile haczin kaldırıldığı ilgili devlet kurumuna (ör: tapu , trafik) bildirilir.Bu işlemlerden sonra söz konusu mal yada mallar üzerindeki haciz kalkar.


B.KANUN GEREĞİ HACZİN KENDİLİĞİNDEN KALKMASI

İcra İflas Kanununa göre haczedilen malların belli süreler içinde satışının istenmesi gerekir.Bu süre menkuller için 1 yıl gayrımenkuller için ise 2 yıl olarak belirlenmiştir.


MUHAFAZAYA ALINMIŞ MENKUL VE MOTORLU TAŞITLARIN TESLİMİ

Motorlu araçlar yada diger menkul mallar eğer muhafaza altına alındıysa haciz kaldırma işlemleri tamamlandıktan sonra icra memuru ile birlikte muhafaza altında ki menkul veya motorlu araç bulunduğu yeddieminden alınır.Bu durumda borçlu 2010 yılı için 40 TL memur yolluğu yatırmalıdır.Ayrıca yeddieminlik ücretindende borçlu mesuldür.

makale içerik bilgileri : Haciz nasıl kalkar , haciz nasıl kaldırılır ,Hacizli malların teslimi

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

BOŞANMA DAVASI NE ZAMAN KESİNLEŞİR

YORUM SINIRI DOLDUĞUNDAN ÖRNEK KARAR İSTEKLERİNİZİ VE SORULARINIZI FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞENEREK VE PAYLAŞARAK MESAJ YOLU İLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ...ekarar


Boşanma sonrasında (ilk derece mah karar verdikten sonra )aslında hukukken boşanmış sayılmazsınız.Boşanma kararınızın kesinleşmesi gerekir.Peki boşanma ne zaman kesinleşir?kararın taraflara tebliginden itibaren 15 gün içinde temyiz edilmezse karar kesinleşir.15 gün sonra sizin bir şey yapmanıza gerek kalmadan mahkeme boşanma kararını nüfus müdürlügüne bildirerek böylece nüfusa işlenmesi sağlanır.Bu işlem takribi 3 hafta sürer.Boşanan kadın boşanma kararından(kesinleşme) itibaren 300 gün içinde yediden evlenemez.Fakat hamile olmadıgını ispatlar yada dogum gerçekleşirse süre kalkar.
konu ile ilgili diger makaleler için tıklayınız.

Makale içerik bilgileri:boşanma sonrası, boşanma sonrası evlilik, boşanma sonrası evlilik(iddet) süresi

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER?

YORUM SINIRI DOLDUĞUNDAN ÖRNEK KARAR İSTEKLERİNİZİ VE SORULARINIZI FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞENEREK VE PAYLAŞARAK MESAJ YOLU İLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ...


ekararÇekişmeli boşanma davaları genel olarak 3YIL GİBİ SÜRSEDE.dava açıldıgı günden bu boşanma davası 2-4 yılda biter demek hukuken mümkün olmadıgı gibi mantıksızdır.Ayrıca dava temyiz aşamasındaysa yine genel olarak 1-1,5 yıl sürmektedir.
Anlaşmalı boşanma durumundaysa taraflar başanmanın mali şartları, velayet konusunda anlaşmaları ve hakimin uygun bulması durumunda tek celsede sonuçlana bilmektedir.
Boşanma davalarını uzatan temel sebepleri velayet, mal rajiminin tasfiyesi ve boşanma sebeplerinin ispat edilememesidir.Hatta bir çok dava dilekçesinde gösterilen hususlar boşanma sebebi teşkil etmediğinden yada olaylar boşanma sebebi teşkil etse bile ileri sürülebileceği zamanın kaçırılması sonucu redd edilmektedir.

Konu ile ilgili diger makalelere yukarıdaki Aile Hukuku- Boşanma katagorisini takip ederek ulaşabilirsiniz.

makele içerik …

KİŞİLİK HAKKI

KİŞİLİK HAKLARI KORUNMASI VE AÇILABİLECEK DAVALAR
Kişilik hakkı kişinin toplum içindeki sayğınlığını vekişiliğini serbestçe geliştirmesini sağlayan haktır.Kişilik haklarının çerçevesini çizen 2 madde
MK MADDE 24.- Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse, hâkimden, saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir.

Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar ya da kanunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça, kişilik haklarına yapılan her saldırı hukuka aykırıdır.

BK MADDE 49-Şahsiyet hakkı hukuka aykırı bir şekilde tecavüze uğrayan kişi, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat namıyla bir miktar para ödenmesini dava edebilir.

Hakim, manevi tazminatın miktarını tayin ederken, tarafların sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik durumlarını da dikkate alır.

Hakim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir tazmin sureti ikame veya ilave edebileceği gibi tecavüzü kınayan bir k…