19 Eylül 2010 Pazar

Haciz Nasıl Kaldirilir

HACİZ NASIL KALKAR?

Haciz genel olarak iki şekilde kalkar.Birincisi alacaklı vekili avukatın yada bizzat alacaklının talebi ile ikincisi ise İcra İflas Kanununda düzenlenen sürelerin geçmesi ile.

A. ALACAKLI VEYA VEKİLİNİN TALEBİ ÜZERİNE

Alacaklı veya vekili icra müdürlüğüne ileteceği yazılı talebiyle icra müdürlüğü söz konusu mal üzerindeki haczin kaldırılmasına karar verir (Uygulamada bu aşamada borç tahsil edilmese bile tahsil harcıda alınmaktadır.Bunun üzerine gerekli yerlere yazılacak müzzekkere ile haczin kaldırıldığı ilgili devlet kurumuna (ör: tapu , trafik) bildirilir.Bu işlemlerden sonra söz konusu mal yada mallar üzerindeki haciz kalkar.


B.KANUN GEREĞİ HACZİN KENDİLİĞİNDEN KALKMASI

İcra İflas Kanununa göre haczedilen malların belli süreler içinde satışının istenmesi gerekir.Bu süre menkuller için 1 yıl gayrımenkuller için ise 2 yıl olarak belirlenmiştir.


MUHAFAZAYA ALINMIŞ MENKUL VE MOTORLU TAŞITLARIN TESLİMİ

Motorlu araçlar yada diger menkul mallar eğer muhafaza altına alındıysa haciz kaldırma işlemleri tamamlandıktan sonra icra memuru ile birlikte muhafaza altında ki menkul veya motorlu araç bulunduğu yeddieminden alınır.Bu durumda borçlu 2010 yılı için 40 TL memur yolluğu yatırmalıdır.Ayrıca yeddieminlik ücretindende borçlu mesuldür.

makale içerik bilgileri : Haciz nasıl kalkar , haciz nasıl kaldırılır ,Hacizli malların teslimi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Adım Mehmet 1986 Ankara doğumluyum.Aslen Kırşehirliyim.Lisans Eğitimimi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesine tamamladım.Şuan Ankara da Gelir İdaresi Başkanlığında çalışmaktayım.
İletişim: hukuk-sal@hotmail.com
Avukatınız varsa sorularını avukatınıza sormanız halinde daha kesin bilgi alacağınızdan emin olabilirsiniz.